Активи

Діяльність ЕНЕРГО-СЕРВІСНОЇ КОМПАНІЇ "ЕСКО-ПІВНІЧ" зосреджена у Харківській області на території Дніпровсько-Донецької Западини. Компанія розробляє сім родовищ з сумарним потенціалом понад 1 млрд. м3 вуглеводнів

Карта активів

Динаміка видобутку вуглеводнів